טבלת אנשי קשר - צוות מתנ"ס נחלת עדה וגן רש"ל
שם תפקיד טלפון נייד מייל
חיים גריידי רכז נוער 09-9738100
מור קרייצר מנהל מתנ"ס נחלת עדה וגן רשל 09-9738100 mor@na.matnasim.co.il
נורית מאוקו עובדת משק
יפעת גוילי רכזת חוגים 09-9738100
אפי אלישע אב בית
טלי מנצורה רכזת פנאי וקהילה 09-9738100 tali@na.matnasim.co.il
מתנ"ס נחלת עדה וגן רשל 09-9738100