שם

יוסי קוממי– יו"ר דירקטוריון

אהוד לזר– מנכ"ל העירייה

עופר לוי– חבר מועצה

 איתי צור– חבר מועצה

אלעד צדיקוב- חבר מועצה

איל פביאן- חבר מועצה

ליאור עומסי– נציגת ציבור

ערן זמיר– נציג ציבור

  לימור קריספין– נציגת ציבור

הילה שפילמן- נציגת ציבור

רפי לוי- נציג ציבור-הנהגת הורים

מוטי עבו- נציג חברת המתנ"סים

שירי רפפורט- אגף החינוך

דורית בסמן- דוברת העירריה

מיקי גורנשטיין- מנהל מחלקת ספורט אגף החינוך

תום דגן- עובדת עירייה